Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Bory - 2022

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Jiří Pálka
Konzultant Pavel Růžička
Koordinátor Mária Necidová Bory

OPONENTURA

3 Udržitelná výroba a spotřeba

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Vše je srozumitelné

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je kompletní.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ne

Audit využívá indikátory méně, než by bylo třeba. Ne všechny indikátory jsou použity. Jednoznačně tedy není  možné říci , jak audit využívá indikátory.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města
Oblast 3.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 3.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se
Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Práce s odpady patří k nejlepším položkám v udržitelné spotřebě.

Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 3.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
0
Stabilní

Hospodaření s energiemi má velké rezervy. Neutěšená energetická situace ČR (z hlediska cen) si do budoucna vyžádá rázná opatření. (Např. další zateplování budov, budování OZE s akumulací : např. větrné elektrárny, případně využívání biomasy apod )


Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba
Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 3.4
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
0
Stabilní

V oblasti udržitelné výstavby a v oblasti rekonstrukcí budov je nutné hledat další úspory. K dispozici budou různé granty, které tyto cesty umožní.


Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Silnou stránku tvoří sběr odpadů, kde  město dosahuje velmi dobrých výsledků.

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Slabou stránku tvoří energetika, Město nemá  dostatečný přehled o spotřebě energie v jednotlivých objektech. Nemá zpracovaný energetický mangment. Nemá dostatek dat o spotřebě energií a vody.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Město nevyužívá OZE a moderní technologie v oblasti energetiky. Má tedy velkou šanci v rámci zavedení energetického managmentu

vybudovat  OZE (podle situace na svém území a v nejbližším okolí). Díky zavedení FTV, větrné energetiky nebo využívání biomasy

může ušetřit   velké finanční částky samovýrobou energie pro své vlastní potřeby. Navíc na tuto oblast je možné získat celou řadu

grantů.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Překotný nárůst cen energií na území ČR může ohrozit stabilitu  místního rozpočtu. Město by mělo vytvořit plán na překonání těchto

hrozeb. ( jedná se především o energetiku)Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Je nutné se více věnovat využívání indikátorů, jejichž  číselné hodnoty umožńují  dobře pronikat  k dílčím problémům.


Oblasti , kterým by se mělo  město především věnovat je energetika a stav budov.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:


Na základě auditu je udělena  kategorie BStav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

3 Udržitelná výroba a spotřeba

Hodnocení oblasti

3.1 Udržitelná spotřeba města

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města
Oblast 3.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 3.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

3.2 Odpadové hospodářství (OH)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se
Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Práce s odpady patří k nejlepším položkám v udržitelné spotřebě.

3.3 Hospodaření s energií

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 3.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
0
Stabilní

Hospodaření s energiemi má velké rezervy. Neutěšená energetická situace ČR (z hlediska cen) si do budoucna vyžádá rázná opatření. (Např. další zateplování budov, budování OZE s akumulací : např. větrné elektrárny, případně využívání biomasy apod )


3.4 Udržitelná výstavba

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba
Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 3.4
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
0
Stabilní

V oblasti udržitelné výstavby a v oblasti rekonstrukcí budov je nutné hledat další úspory. K dispozici budou různé granty, které tyto cesty umožní.