Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Králíky - 2022

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Eliška Zimová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Martina Cinková Králíky
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

1B Územní rozvoj

Hodnocení oblasti

1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Na území města Králíky je v platnosti územní plán Králíky, který funkčně a prostorově uspořádává území. Nyní se pořizují 2 změny předmětného územního plánu, které budou dále rozvíjet funkční a prostorové uspořádání území.

Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bez připomínek.

1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií
Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Udržitelné projektování a výstavba je dána množstvím vymezených zastavitelných ploch v Územním plánu Králíky. Město Králíky nemá zpracován regulační plán, který by měl podpořit vysoce kvalitní architekturu.

Územních studií bylo v územním plánu opravdu navrženo hodně ovšem do dneška jich spousta pořízena nebyla, tudíž v našem případě blokace území skončila k roku 2017. Navržené územní studie jež nebyly pořízeny budou nyní v rámci změn územního plánu přehodnoceny a bude prověřena potřeba jejich vymezení


Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Územní plán navrhuje značné množství územních studií. Odpovídají tyto ÚS udržitelnému rozvoji ohledně hospodaření s vodou, reagují na klimatickou změnu např. návrhy vegetačních prvků?  

Územní studie jako významný nástroj pro udržitelný rozvoj bude vhodné dále využívat.

1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V rámci územního plánu jsou navrženy plochy přestavby, které řeší znovuvyužití nevyužívaných areálů.

Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bez připomínek.

1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Starší bytový fond je průběžně regenerován. V závislosti na rozpočtu se projekty regenerace o údržby plánují v Akčním plánu rozvoje města Králíky na příslušné období. 

Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bez připomínek.

1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu
Oblast 1.9
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Králíky respektuje a dodržuje metodiku pro obce odboru životního prostředí a zemědělství Pardubického kraje v oblasti globální změny klimatu.

Oblast 1.9
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bez připomínek.

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

1B Územní rozvoj

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Na území města Králíky je v platnosti územní plán Králíky, který funkčně a prostorově uspořádává území. Nyní se pořizují 2 změny předmětného územního plánu, které budou dále rozvíjet funkční a prostorové uspořádání území.

Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bez připomínek.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií
Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Udržitelné projektování a výstavba je dána množstvím vymezených zastavitelných ploch v Územním plánu Králíky. Město Králíky nemá zpracován regulační plán, který by měl podpořit vysoce kvalitní architekturu.

Územních studií bylo v územním plánu opravdu navrženo hodně ovšem do dneška jich spousta pořízena nebyla, tudíž v našem případě blokace území skončila k roku 2017. Navržené územní studie jež nebyly pořízeny budou nyní v rámci změn územního plánu přehodnoceny a bude prověřena potřeba jejich vymezení


Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Územní plán navrhuje značné množství územních studií. Odpovídají tyto ÚS udržitelnému rozvoji ohledně hospodaření s vodou, reagují na klimatickou změnu např. návrhy vegetačních prvků?  

Územní studie jako významný nástroj pro udržitelný rozvoj bude vhodné dále využívat.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V rámci územního plánu jsou navrženy plochy přestavby, které řeší znovuvyužití nevyužívaných areálů.

Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bez připomínek.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Starší bytový fond je průběžně regenerován. V závislosti na rozpočtu se projekty regenerace o údržby plánují v Akčním plánu rozvoje města Králíky na příslušné období. 

Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bez připomínek.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu
Oblast 1.9
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Králíky respektuje a dodržuje metodiku pro obce odboru životního prostředí a zemědělství Pardubického kraje v oblasti globální změny klimatu.

Oblast 1.9
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bez připomínek.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno