Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Bory - 2021

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Stanislav Wasserbauer
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Mária Necidová Bory
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

5 Zdraví

Hodnocení oblasti

5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Bory se zabývá již dlouhou dobu zlepšováním kvality života svých občanů. Samostatný strategický dokument pro oblast zdraví (Zdravotní plán) nemá obec i vzhledem ke své velikosti zpracovaný. Oblast zdraví řešena v Rozvojové strategii obce 2015 – 2025 a to nejvíce v části B Kvalita života (sociální a zdravotní péče). Dokument vznikl se zapojením veřejnosti. V roce 2019 proběhlo poslední vyhodnocení a následná aktualizace dokumentu. Viz odkaz

Strategie - final _2_ (bory.cz)

Obec organizuje pravidelně Veřejné fórum, zde je s veřejností řešena i oblast podpory pohybu, zdravého životního stylu, zajištění fungování lékařské ordinace atd. Vyhodnocené priority se promítají do aktualizace Rozvojové strategie. Zatím poslední VF proběhlo v červnu 2019, ověřovací anketa 10P v červenci 2019 proběhla jak lístky tak elektronicky. Aktualizovaná Rozvojová strategie implementovala výsledky VF a ověřovací ankety.

VF_problémy_příležitosti_opr._2.pdf (bory.cz)

Největší priority v oblasti př.:

1.      Zajistit bezbariérovost lékařské ordinace

2.    Podpora zdravotních služeb – v r. 2019 obec finančně podpořila ordinaci lékaře pro dorost v obci Radostín n.O. i pro obyvatele Borů

V obci funguje ordinace dětského lékaře.

Pro seniory a hendikepované občany probíhá od r. 2019 virtuální Univerzita třetího věku. V první pololetí od září 2019 bylo 9 účastníků a v dalším pololetí bylo přihlášeno 11 účastníků. Realizace Univerzity přispívá k duševnímu zdraví studentů

Obec pořádá řadu aktivit pro všechny věkové kategorie.

Obec se snaží o vytváření zdravých životních podmínek v obci, podporu a rozvoj zdravého životního stylu. Pravidelně investuje finanční prostředky do údržby stávajících hřišť a školní tělocvičny. Zlepšuje podmínky v lékařské ordinaci (bezbariérový přístup), přispívá ke zlepšování života seniorů (podpora sousedské výpomoci, podpora terénních soc. služeb, podpora kvalitního školní stravování (budování nové školní jídelny) a dále.

Obec řešila pandemickou krizi 2020 maximální informovaností v obecním zpravodaji, poskytovala ochranné roušky a dezinfekci, pomáhala s rozvozem základních potravin, drogérie a léků. Vydala informační leták jaké jsou mimořádná opatření v obci a jak postupovat.

Newsletter

Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec se snaží integrovat zdravotní hlediska do plánování a rozhodování. Své úsilí zaměřuje především na oblast sociální a na zajištění zdravotních služeb. Z auditu vyplývá, že obec pořádá či financuje poměrně širokou škálu různých aktivit pro různé věkové i specifické skupiny svých obyvatel. Doporučuji proto do budoucna se více zaměřit na integraci zdraví prospěšných a podporujících aktivit (např. zaměřených na pohybové aktivity, správnou výživu, prevenci kouření a pití alkoholu, volnočasové aktivity atd.) i do systematického plánování ve strategických dokumentech obce s tím, že je třeba plnění a realizaci těchto aktivit a akcí následně průběžně vyhodnocovat.

5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Oblast 5.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec se snaží systematicky pracovat s obyvateli v oblasti podpory zdraví a osvěty. Realizuje a podporuje i nadstandardní aktivity s přihlédnutím k tomu, že zdraví obyvatel obce souvisí nejen s poskytovanou zdravotní péčí, ale také s osvětou, s duševní pohodou, pohybovými aktivitami, sounáležitostí s místem, kde lidé žijí.

Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Doporučuji zavést v budoucnu u každé aktivity a akce její vyhodnocení – počet účastníků, přínos, nedostatky, zpětné vazby atd. 

5.3 Zdraví obyvatel

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.3 Zdraví obyvatel
Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V analýze uváděné údaje i analýzy zdravotního stavu obyvatel obce Bory se vztahují na obyvatelstvo celého správního obvodu obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí, kam obec Bory spadá. 

Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Analýza zdravotního stavu obyvatel je zpracována kvalitně a lze z ní v tomto auditu vycházet. Vyhodnocení přímo v auditu však mělo být podrobnější, aby se vše nemuselo hledat v dané Analýze.

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

5 Zdraví

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ano

Drobné připomínky i náměty existují, jsou uvedeny u jednotlivých kapitol či jejich částí, nebrání však kladnému vyhodnocení auditu UR.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Bory se zabývá již dlouhou dobu zlepšováním kvality života svých občanů. Samostatný strategický dokument pro oblast zdraví (Zdravotní plán) nemá obec i vzhledem ke své velikosti zpracovaný. Oblast zdraví řešena v Rozvojové strategii obce 2015 – 2025 a to nejvíce v části B Kvalita života (sociální a zdravotní péče). Dokument vznikl se zapojením veřejnosti. V roce 2019 proběhlo poslední vyhodnocení a následná aktualizace dokumentu. Viz odkaz

Strategie - final _2_ (bory.cz)

Obec organizuje pravidelně Veřejné fórum, zde je s veřejností řešena i oblast podpory pohybu, zdravého životního stylu, zajištění fungování lékařské ordinace atd. Vyhodnocené priority se promítají do aktualizace Rozvojové strategie. Zatím poslední VF proběhlo v červnu 2019, ověřovací anketa 10P v červenci 2019 proběhla jak lístky tak elektronicky. Aktualizovaná Rozvojová strategie implementovala výsledky VF a ověřovací ankety.

VF_problémy_příležitosti_opr._2.pdf (bory.cz)

Největší priority v oblasti př.:

1.      Zajistit bezbariérovost lékařské ordinace

2.    Podpora zdravotních služeb – v r. 2019 obec finančně podpořila ordinaci lékaře pro dorost v obci Radostín n.O. i pro obyvatele Borů

V obci funguje ordinace dětského lékaře.

Pro seniory a hendikepované občany probíhá od r. 2019 virtuální Univerzita třetího věku. V první pololetí od září 2019 bylo 9 účastníků a v dalším pololetí bylo přihlášeno 11 účastníků. Realizace Univerzity přispívá k duševnímu zdraví studentů

Obec pořádá řadu aktivit pro všechny věkové kategorie.

Obec se snaží o vytváření zdravých životních podmínek v obci, podporu a rozvoj zdravého životního stylu. Pravidelně investuje finanční prostředky do údržby stávajících hřišť a školní tělocvičny. Zlepšuje podmínky v lékařské ordinaci (bezbariérový přístup), přispívá ke zlepšování života seniorů (podpora sousedské výpomoci, podpora terénních soc. služeb, podpora kvalitního školní stravování (budování nové školní jídelny) a dále.

Obec řešila pandemickou krizi 2020 maximální informovaností v obecním zpravodaji, poskytovala ochranné roušky a dezinfekci, pomáhala s rozvozem základních potravin, drogérie a léků. Vydala informační leták jaké jsou mimořádná opatření v obci a jak postupovat.

Newsletter

Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec se snaží integrovat zdravotní hlediska do plánování a rozhodování. Své úsilí zaměřuje především na oblast sociální a na zajištění zdravotních služeb. Z auditu vyplývá, že obec pořádá či financuje poměrně širokou škálu různých aktivit pro různé věkové i specifické skupiny svých obyvatel. Doporučuji proto do budoucna se více zaměřit na integraci zdraví prospěšných a podporujících aktivit (např. zaměřených na pohybové aktivity, správnou výživu, prevenci kouření a pití alkoholu, volnočasové aktivity atd.) i do systematického plánování ve strategických dokumentech obce s tím, že je třeba plnění a realizaci těchto aktivit a akcí následně průběžně vyhodnocovat.

Celkové hodnoceni oblasti:
5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Oblast 5.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec se snaží systematicky pracovat s obyvateli v oblasti podpory zdraví a osvěty. Realizuje a podporuje i nadstandardní aktivity s přihlédnutím k tomu, že zdraví obyvatel obce souvisí nejen s poskytovanou zdravotní péčí, ale také s osvětou, s duševní pohodou, pohybovými aktivitami, sounáležitostí s místem, kde lidé žijí.

Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Doporučuji zavést v budoucnu u každé aktivity a akce její vyhodnocení – počet účastníků, přínos, nedostatky, zpětné vazby atd. 

Celkové hodnoceni oblasti:
5.3 Zdraví obyvatel
Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V analýze uváděné údaje i analýzy zdravotního stavu obyvatel obce Bory se vztahují na obyvatelstvo celého správního obvodu obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí, kam obec Bory spadá. 

Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Analýza zdravotního stavu obyvatel je zpracována kvalitně a lze z ní v tomto auditu vycházet. Vyhodnocení přímo v auditu však mělo být podrobnější, aby se vše nemuselo hledat v dané Analýze.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Audit je poměrně kvalitně zpracovaný s drobnými nedostatky, které však nebrání kladnému vyhodnocení. Připomínky a náměty jsou uvedeny v hodnocení u jednotlivých kapitol, případě jejich částí.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek