Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Bory - 2021

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Jiří Valta
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Mária Necidová Bory
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

3 Udržitelná výroba a spotřeba

Hodnocení oblasti

3.1 Udržitelná spotřeba města

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města
Oblast 3.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Nákup energií přes komoditní burzu. Nákup elektrospotřebičů dle energetické efektivnosti  se provádí. Obec nemá vnitřní předpis na nakupování s kritérii energetické efektivnosti.

Oblast 3.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Kladně hodnotím nákupy energií přes komoditní burzu. Doporučuji vytvořit pravidla pro nákup nových el. spotřebičů.

3.2 Odpadové hospodářství (OH)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Obec má sběrný dvůr na odpady včetně kompostárny pro bioodpad. Vzhledově rekonstruovaná sběrná místa. Třídění odpadů se zlepšuje. propagace dobrá.

Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

3.3 Hospodaření s energií

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
0
Stabilní

Obec nemá systém EM.

Oblast 3.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

3.4 Udržitelná výstavba

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba
Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Výstavba a rekonstrukce dle platné legislativy. Předpis k udržitelné výstavbě není. Možnost vytvoření za předpokladu výstavby veřejných staveb.

Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

3 Udržitelná výroba a spotřeba

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ano

K sebehodnocení mám následující dotazy:

3.1.1. Vedete evidenci nákupu elektrospotřebičů dle energetické třídy? Jak probíhá výběr spotřebičů, energetická třída nebo také cena?

Odpady

3.2.1 Jak je řešen sběr, resp. přebírání velkoobjemového odpadu od občanů? Jak je řešeno nakládání se stavebním odpadem od občanů a samostatně také od obce? Zmiňujete předávání směsného komunálního odpadu na skládku, zvažujete i jiné zařízení, např. spalovna?

Na tříděný odpad od občanů jsou využívána sběrná místa nebo je řešen, případně zvažován door to door systém pytlového sběru.

3.4.  Udržitelná výstavba – je nějaká strategie, předpis, jak provádět udržitelnou výstavbu, případně vstupuje obec do jednání se soukromými investory, resp. do stavebních řízení s cílem dosažení principů udržitelné výstavby?

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města
Oblast 3.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Nákup energií přes komoditní burzu. Nákup elektrospotřebičů dle energetické efektivnosti  se provádí. Obec nemá vnitřní předpis na nakupování s kritérii energetické efektivnosti.

Oblast 3.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Kladně hodnotím nákupy energií přes komoditní burzu. Doporučuji vytvořit pravidla pro nákup nových el. spotřebičů.

Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Obec má sběrný dvůr na odpady včetně kompostárny pro bioodpad. Vzhledově rekonstruovaná sběrná místa. Třídění odpadů se zlepšuje. propagace dobrá.

Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
0
Stabilní

Obec nemá systém EM.

Oblast 3.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba
Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Výstavba a rekonstrukce dle platné legislativy. Předpis k udržitelné výstavbě není. Možnost vytvoření za předpokladu výstavby veřejných staveb.

Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno