Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Červená Voda - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Pavel Nováček
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Iveta Nováková Červená Voda
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

10 Globální odpovědnost

Hodnocení oblasti

10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Občané obce Červená Voda mají intenzivní spolupráci se skupinou obyvatel Polských Włoszakowic. Jedná se především o fotbalová utkání starších pánů a lyžařský sport. Obec spolupracovala s Polským Miedzylesím na několika projektech. Do obce každý rok dojíždí skupina krajanů z Německého Waldkraiburgu. V rámci spolupráce Pardubického kraje byl starosta naší obce vyjednávat spolupráci s Ukrajinskou obcí Zabrid. Oficiální partnerství však zatím s uzavřené není.

Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Mezinárodní spoluprací města a obcí je myšlena spolupráce se zemí, kam je poskytována oficiální rozvojová pomoc. Proto by byla spolupráce s ukrajinskou obcí vítána.

10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V rámci kampaně DNY ZEMĚ proběhly na ZŠ interaktivní besedy k tématu vzniku a nakládání s odpady. 

Oblast 10.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Souhlasím se sebehodnocením obce, nicméně do budoucna bych navrhoval nevěnovat se těmto akcím jen jednorázově na Den Země (22. dubna), ale připravit nějakou besedu, výstavu, místní aktivitu i jiném období.

10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec dokončila projekt výsadby aleje stromů a křovin. Dále realizuje projekt budování tůní a připravuje projekt vybudování mokřadů.  

Oblast 10.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Pro kategorii "C" se mi zmíněná aktivita na úrovní malé obce zdá dobrá, proto navrhuji toto hodnocení.

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

10 Globální odpovědnost

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Občané obce Červená Voda mají intenzivní spolupráci se skupinou obyvatel Polských Włoszakowic. Jedná se především o fotbalová utkání starších pánů a lyžařský sport. Obec spolupracovala s Polským Miedzylesím na několika projektech. Do obce každý rok dojíždí skupina krajanů z Německého Waldkraiburgu. V rámci spolupráce Pardubického kraje byl starosta naší obce vyjednávat spolupráci s Ukrajinskou obcí Zabrid. Oficiální partnerství však zatím s uzavřené není.

Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Mezinárodní spoluprací města a obcí je myšlena spolupráce se zemí, kam je poskytována oficiální rozvojová pomoc. Proto by byla spolupráce s ukrajinskou obcí vítána.

Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V rámci kampaně DNY ZEMĚ proběhly na ZŠ interaktivní besedy k tématu vzniku a nakládání s odpady. 

Oblast 10.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Souhlasím se sebehodnocením obce, nicméně do budoucna bych navrhoval nevěnovat se těmto akcím jen jednorázově na Den Země (22. dubna), ale připravit nějakou besedu, výstavu, místní aktivitu i jiném období.

Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec dokončila projekt výsadby aleje stromů a křovin. Dále realizuje projekt budování tůní a připravuje projekt vybudování mokřadů.  

Oblast 10.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Pro kategorii "C" se mi zmíněná aktivita na úrovní malé obce zdá dobrá, proto navrhuji toto hodnocení.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno