Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Červená Voda - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Linda Sokáčová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Iveta Nováková Červená Voda
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

9 Sociální prostředí

Hodnocení oblasti

9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Oblast 9.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Výhoda malé obce je, že se lidé navzájem znají. To platí i o vztahu obce a občana. Obecní úřad nemá osobu, která by tuto problematiku řešila. Příslušné oblasti ze zákona zajišťuje sekretariát starosty, nebo pracoviště ORP v Králíkách. Velkým benefitem obce je vstřícný přístup starosty obce a vysoká sociální inteligence ředitele školy. 

Oblast 9.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Oblast 9.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec se snaží snižovat sociální nerovnosti. Disponuje bytovým fondem s dostupným nájemným i byty pro znevýhodněné obyvatele. Jedná se o bývalý dům s pečovatelskou službou (23 bezbariérových bytů) a nově rekonstruovaný bytový dům s malometrážními byty. V roce 2017 byl v jednom vchodě panelového domu vybudován bezbariérový přístup výtahem (12 bytů). Na obecním úřadě je bezbariérový přístup. Stejně tak v ZŠ.Oblast 9.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

9.3 Zajištění kvalitního a sociálně integrovaného bydlení a životních podmínek

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.3 Zajištění kvalitního a sociálně integrovaného bydlení a životních podmínek
Oblast 9.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Sociálně slabí občané se mohou v obci ubytovat v ubytovně Alfa (bývalé rekreační středisko), nebo v rekonstruovaném bytovém domu s malometrážními byty. Sociální služby si obyvatelé domu a ubytovny sjednávají sami a obec do toho nezasahuje. Na ubytovně je v současné době 19 osob. Je tedy plně obsazená. Jedná se o dvě rodiny a poté jednotlivci. Zhruba polovina je tam ubytovaná od zahájení provozu v roce 2016. Situace je tam stabilizovaná.

Oblast 9.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci
Oblast 9.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Jako prevenci kriminality můžeme uvést bezpečnostní kamery, které obec využívá a dobou komunikaci s Policií ČR. S hlediska práce s mládeží probíhá velice dobrá spolupráce s PPP Ústí nad Orlicí.

Oblast 9.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

9 Sociální prostředí

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne
Audit je podrobně a pečlivě zpracován, jsou vyplněny všechny indikátory.
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Viz výše

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Oblast 9.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Výhoda malé obce je, že se lidé navzájem znají. To platí i o vztahu obce a občana. Obecní úřad nemá osobu, která by tuto problematiku řešila. Příslušné oblasti ze zákona zajišťuje sekretariát starosty, nebo pracoviště ORP v Králíkách. Velkým benefitem obce je vstřícný přístup starosty obce a vysoká sociální inteligence ředitele školy. 

Oblast 9.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Oblast 9.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec se snaží snižovat sociální nerovnosti. Disponuje bytovým fondem s dostupným nájemným i byty pro znevýhodněné obyvatele. Jedná se o bývalý dům s pečovatelskou službou (23 bezbariérových bytů) a nově rekonstruovaný bytový dům s malometrážními byty. V roce 2017 byl v jednom vchodě panelového domu vybudován bezbariérový přístup výtahem (12 bytů). Na obecním úřadě je bezbariérový přístup. Stejně tak v ZŠ.Oblast 9.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
9.3 Zajištění kvalitního a sociálně integrovaného bydlení a životních podmínek
Oblast 9.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Sociálně slabí občané se mohou v obci ubytovat v ubytovně Alfa (bývalé rekreační středisko), nebo v rekonstruovaném bytovém domu s malometrážními byty. Sociální služby si obyvatelé domu a ubytovny sjednávají sami a obec do toho nezasahuje. Na ubytovně je v současné době 19 osob. Je tedy plně obsazená. Jedná se o dvě rodiny a poté jednotlivci. Zhruba polovina je tam ubytovaná od zahájení provozu v roce 2016. Situace je tam stabilizovaná.

Oblast 9.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci
Oblast 9.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Jako prevenci kriminality můžeme uvést bezpečnostní kamery, které obec využívá a dobou komunikaci s Policií ČR. S hlediska práce s mládeží probíhá velice dobrá spolupráce s PPP Ústí nad Orlicí.

Oblast 9.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno