Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Červená Voda - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Josef Herink
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Iveta Nováková Červená Voda
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

7 Vzdělávání a výchova

Hodnocení oblasti

7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem
Oblast 7.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec je zřizovatelem: Základní škola a mateřská škola Červená Voda, Mateřská škola II (Mateřinka) a mateřská škola Bílá Voda. Žáci do ZŠ chodí až do 9. třídy. Neodchází tedy po absolvování 1. stupně. Nevýhodou je, že v obci nejsou žádné střední školy tak žáci musí dojíždět do vzdálenějšího okolí s velmi špatnou dostupností především do Olomouckého kraje. Ve škole funguje žákovský parlament a za podpory MAS ORLICKO probíhají adaptační kurzy a školní fóra. Žáci prezentují výstupy školního fóra a ověřovací ankety na veřejném fóru. Žáci dále spolupracují při organizaci osvětové akce. Škola realizuje mnoho aktivit a projektů v enviromentální oblasti. V oblasti sportu obec podporuje současnou výstavbu sportovní haly fotbalovým klubem.

Oblast 7.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje
Oblast 7.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 7.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace
Oblast 7.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec bohužel nedisponuje programem vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel v problematice udržitelného rozvoje. Naplnění těchto témat však realizuje pořádáním osvětových akcí a organizováním pracovních skupin, podporujících strategické plánování komunitní formou. Obec organizačně i finančně podporuje aktivní spolky.  

Oblast 7.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí
Oblast 7.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V obci se koná několik akcí zaměřené na sport, životní prostředí a třídění odpadů. Mezi hlavní aktivitu patří Dny Země také. Jedno proběhly Dny zdraví a je připravován Týden udržitelné mobility. Mezi sportovní aktivity patří fotbalové zápasy, běhy do vrchu a cyklistické závody. 

Oblast 7.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

7 Vzdělávání a výchova

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem
Oblast 7.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec je zřizovatelem: Základní škola a mateřská škola Červená Voda, Mateřská škola II (Mateřinka) a mateřská škola Bílá Voda. Žáci do ZŠ chodí až do 9. třídy. Neodchází tedy po absolvování 1. stupně. Nevýhodou je, že v obci nejsou žádné střední školy tak žáci musí dojíždět do vzdálenějšího okolí s velmi špatnou dostupností především do Olomouckého kraje. Ve škole funguje žákovský parlament a za podpory MAS ORLICKO probíhají adaptační kurzy a školní fóra. Žáci prezentují výstupy školního fóra a ověřovací ankety na veřejném fóru. Žáci dále spolupracují při organizaci osvětové akce. Škola realizuje mnoho aktivit a projektů v enviromentální oblasti. V oblasti sportu obec podporuje současnou výstavbu sportovní haly fotbalovým klubem.

Oblast 7.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje
Oblast 7.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 7.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace
Oblast 7.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec bohužel nedisponuje programem vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel v problematice udržitelného rozvoje. Naplnění těchto témat však realizuje pořádáním osvětových akcí a organizováním pracovních skupin, podporujících strategické plánování komunitní formou. Obec organizačně i finančně podporuje aktivní spolky.  

Oblast 7.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí
Oblast 7.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V obci se koná několik akcí zaměřené na sport, životní prostředí a třídění odpadů. Mezi hlavní aktivitu patří Dny Země také. Jedno proběhly Dny zdraví a je připravován Týden udržitelné mobility. Mezi sportovní aktivity patří fotbalové zápasy, běhy do vrchu a cyklistické závody. 

Oblast 7.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno