Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Červená Voda - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Viktor Květoň
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Iveta Nováková Červená Voda
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

6 Místní ekonomika a podnikání

Hodnocení oblasti

6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec se svými organizacemi je důležitým zaměstnavatelem. Zlepšení podmínek pro podnikání obec podporuje rekonstrukcí vlastních prostor pro provozování obchodů. Tímto způsobem za poslední roky podpořila 5 obchodů v centru obce. Jednání s ostatními podnikateli probíhá individuálně dle aktuálních potřeb. Jednalo se například o podíl třech podniků na rekonstrukci komunikace, kterou využívají. Obec se snaží využít možnosti podpory podnikání, které má. 

Oblast 6.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Situace na trhu práce a v podpoře místní ekonomiky je uspokojivá, souhlasím. Nezaměstnanost byla v posledních letech díky ekonomické konjunktuře nízká a počet podnikatelských subjektů stabilní. Podnikatelé neprojevují zájem o hromadné setkání a konzultace probíhají individuálně. V následujících měsících se však situace na trhu práce pravděpodobně změní a podpora ze strany obce bude žádoucí.

Obec uvádí komunikaci a spolupráci s významnými podniky, která vedla k opravě dílčích příjezdových komunikací, nebo čištění odpadních vod. Bylo by možné doložit konkrétně, co se podařilo udělat? Byla postavena čistička odpadních vod? Případně kolika firmám zpřístupnila a pronajala zrekonstruované prostory?

6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Oblast 6.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec uvádí na svém webu katalog podnikatelů v obci. Při snaze organizovat setkávání podnikatelů k aktuálním otázkám (výstavba infrastruktury, propagace výrobků, koordinace společných projektů), nebyla tato snaha ze strany podnikatelů opětována. Dochází tedy k individuálním schůzkám.

Oblast 6.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Situace odpovídá stavu ve většině menších obcí, kde je nezájem podnikatelů o hromadné setkání běžný. Není však zřejmé, jaká témata obec nabízela s podnikateli řešit. Případně jestli je jasné, co místní podnikatelské prostředí trápí nejvíce.


6.3 Udržitelný místní cestovní ruch

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Oblast 6.3
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec je od roku 2007 členem destinační společnosti Králický Sněžník. V tomto členství je aktivní svou účastí a do roku 2016 i finančně - kolem 100 000 - 150 000 ročně jako spoluúčast na projektech. Turistický ruch považuje za velice důležitý a proto stále podporuje mnohé infrastrukturní projekty. V minulosti výstavbu cyklostezky, rozhledny, komunikaci k lyžařskému resortu. Nyní parkoviště na Červenovodském sedle a budování přístřešků pro turisty. Nákladnější infrastruktura je spolufinancována z dotačních titulů a v rámci spolupráce s okolními obcemi. V obci je velké moderní lyžařské středisko a rychle vznikají nové ubytovací kapacity. Obec podporuje pořádání tradičních akcí a významný turistický cíl - rozhlednu na Křížové hoře. Ve vizích jsou i další projekty, jako například vybudovat cyklostezku napříč Červenou Vodou.  

Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bylo by možné prosím doplnit, jakou formou obec podporuje uvedené aktivity? Které z aktivit podporuje finančně a které spíše formálně v rámci destinační společnosti Králický Sněžník?

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

6 Místní ekonomika a podnikání

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ano


Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Kromě výše uvedených zpřesňujících informací je kompletní.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano


2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec se svými organizacemi je důležitým zaměstnavatelem. Zlepšení podmínek pro podnikání obec podporuje rekonstrukcí vlastních prostor pro provozování obchodů. Tímto způsobem za poslední roky podpořila 5 obchodů v centru obce. Jednání s ostatními podnikateli probíhá individuálně dle aktuálních potřeb. Jednalo se například o podíl třech podniků na rekonstrukci komunikace, kterou využívají. Obec se snaží využít možnosti podpory podnikání, které má. 

Oblast 6.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Situace na trhu práce a v podpoře místní ekonomiky je uspokojivá, souhlasím. Nezaměstnanost byla v posledních letech díky ekonomické konjunktuře nízká a počet podnikatelských subjektů stabilní. Podnikatelé neprojevují zájem o hromadné setkání a konzultace probíhají individuálně. V následujících měsících se však situace na trhu práce pravděpodobně změní a podpora ze strany obce bude žádoucí.

Obec uvádí komunikaci a spolupráci s významnými podniky, která vedla k opravě dílčích příjezdových komunikací, nebo čištění odpadních vod. Bylo by možné doložit konkrétně, co se podařilo udělat? Byla postavena čistička odpadních vod? Případně kolika firmám zpřístupnila a pronajala zrekonstruované prostory?

Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Oblast 6.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec uvádí na svém webu katalog podnikatelů v obci. Při snaze organizovat setkávání podnikatelů k aktuálním otázkám (výstavba infrastruktury, propagace výrobků, koordinace společných projektů), nebyla tato snaha ze strany podnikatelů opětována. Dochází tedy k individuálním schůzkám.

Oblast 6.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Situace odpovídá stavu ve většině menších obcí, kde je nezájem podnikatelů o hromadné setkání běžný. Není však zřejmé, jaká témata obec nabízela s podnikateli řešit. Případně jestli je jasné, co místní podnikatelské prostředí trápí nejvíce.


Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Oblast 6.3
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec je od roku 2007 členem destinační společnosti Králický Sněžník. V tomto členství je aktivní svou účastí a do roku 2016 i finančně - kolem 100 000 - 150 000 ročně jako spoluúčast na projektech. Turistický ruch považuje za velice důležitý a proto stále podporuje mnohé infrastrukturní projekty. V minulosti výstavbu cyklostezky, rozhledny, komunikaci k lyžařskému resortu. Nyní parkoviště na Červenovodském sedle a budování přístřešků pro turisty. Nákladnější infrastruktura je spolufinancována z dotačních titulů a v rámci spolupráce s okolními obcemi. V obci je velké moderní lyžařské středisko a rychle vznikají nové ubytovací kapacity. Obec podporuje pořádání tradičních akcí a významný turistický cíl - rozhlednu na Křížové hoře. Ve vizích jsou i další projekty, jako například vybudovat cyklostezku napříč Červenou Vodou.  

Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bylo by možné prosím doplnit, jakou formou obec podporuje uvedené aktivity? Které z aktivit podporuje finančně a které spíše formálně v rámci destinační společnosti Králický Sněžník?

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Vzhledem k velikosti obce a geografické poloze nemá obec snadnou úlohu při aktivizaci ekonomického rozvoje obce. Oceňuji dílčí popsané aktivity v oblasti komunikace s podnikateli, podporu cestovního ruchu apod. Pokud dojde ke zhoršení ekonomické situace v celém kraji (nebo i celém Česku), tak bude vyšší angažovanost obce v této oblasti žádoucí.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek