Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Červená Voda - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Jaroslav Martínek
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Iveta Nováková Červená Voda
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

4 Doprava

Hodnocení oblasti

4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)
Oblast 4.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Při vyhodnocení se vycházelo nejen z popisu stávajícího stavu podpory cyklistické a pěší dopravy, ale také z akčního plánu obce,  přílohy č. 1 Opatření a aktivity z návrhové části Plánu rozvoje obce Červená Voda pro roky 2018 – 2031.

Akční plán velmi dobře ukazuje důraz na komunikaci s občany a s dalšími partnery, ze které vyplynula řada projektů na podporů pěší a cyklistické dopravy, včetně revitalizace veřejných prostor:

·         2.1. Budovat a rekonstruovat chodníky v obci (2020+) Hotovo k Ječnínku za 14 mil.

·         2.2. Vybudovat chodník od kruhového objezdu k Dolním Boříkovicím Zpracován projekt. Žádost o dotaci (2020+)

·         2.5. Zvýšit bezpečnost při dopravě dětí do školských zařízení (točna u ZŠ, parkoviště u MŠ,

·         2.6. Komunikovat s představiteli vyšších územních celků a zvát je na aktivity a akce v obci (režijní náklady)

·         2.8. Vybudovat osvětlení cyklostezky

·         2.10. Prodloužit chodník od Ječmínku směrem Bílá Voda

·         2.11. Prodloužit cyklostezku na Moravský Karlov

·         3.1. Vybudovat v centru obce reprezentativní odpočinkové a společenské místo – PARK (20,0 mil. Kč)

·         3.3. Revitalizovat veřejná prostranství v místních částech,

Z výše uvedených důvodů je obec hodnocena známkou – velmi dobře. Samozřejmě, věci se dají dělat vždy lépe, ale v tomto případě si takové ohodnocení určitě zaslouží.

„Neříkejte mi, jaké jsou vaše priority. Ukažte mi, kde utrácíte vaše  finance, a já vám hned řeknu, jaké jsou." (James W. Frick, citace z evropské metodiky SUMP 2.0.)

4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec nerealizuje žádné kroky ke snížení AID. 

Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Pokud obec velmi aktivně přistupuje k budování bezpečné cyklistické a pěší infrastruktury (viz. aktivita 4.1.), tak už to samo o sobě se jedná o kroky, které směřují ke snížení IAD.

Obec by mohla přemýšlet o využití modernách technologií pří řízení poptávky po dopravě (např. senior taxi, umožnit i obyvatelům bez ŘP či vlastního dopravního prostředku efektivně vyřešit záležitosti v blízkém větším sídle (úřady, doktor, nákup) i účast na večerních kulturních akcích, atd.).

4.3 Nízkoemisní vozidla

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Uvažuje o zakoupení elektromobilu z dotačních prostředků.

Oblast 4.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Pokud obec nic nemá, pak není možní ani hodnotit. Pozitivní zprávou je, že obec Uvažuje o zakoupení elektromobilu z dotačních prostředků.

4.4 Bezpečnost silničního provozu

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
Oblast 4.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bezpečnost silničního provozu je v obci zásadně ovlivněna délkou obce podél silnici I. třídy. V posledních letech proto bylo vystavěno mnoho chodníků podél této komunikace a nainstalovány měřáky rychlosti. Bezpečnosti významně přispěla stavba cyklostezky do Králík a dobrý stav komunikací. Obec každoročně pořádá osvětovou akci DNY ZEMĚ, kde jsou předávány i informace o správném pohybu na silnicích. 

Oblast 4.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Hodnotitel oceňuje přístup obce k řešení bezpečnosti. Dokladem je aktivní přístup k výstavbě bezpečné pěší a cyklistické infrastruktury (viz. aktivita 4.1.). Rovněž se oceňuje, že ZŠ realizuje své preventivní programy a obec pořádá v rámci dnů země cyklojízdu.


Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

4 Doprava

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)
Oblast 4.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Při vyhodnocení se vycházelo nejen z popisu stávajícího stavu podpory cyklistické a pěší dopravy, ale také z akčního plánu obce,  přílohy č. 1 Opatření a aktivity z návrhové části Plánu rozvoje obce Červená Voda pro roky 2018 – 2031.

Akční plán velmi dobře ukazuje důraz na komunikaci s občany a s dalšími partnery, ze které vyplynula řada projektů na podporů pěší a cyklistické dopravy, včetně revitalizace veřejných prostor:

·         2.1. Budovat a rekonstruovat chodníky v obci (2020+) Hotovo k Ječnínku za 14 mil.

·         2.2. Vybudovat chodník od kruhového objezdu k Dolním Boříkovicím Zpracován projekt. Žádost o dotaci (2020+)

·         2.5. Zvýšit bezpečnost při dopravě dětí do školských zařízení (točna u ZŠ, parkoviště u MŠ,

·         2.6. Komunikovat s představiteli vyšších územních celků a zvát je na aktivity a akce v obci (režijní náklady)

·         2.8. Vybudovat osvětlení cyklostezky

·         2.10. Prodloužit chodník od Ječmínku směrem Bílá Voda

·         2.11. Prodloužit cyklostezku na Moravský Karlov

·         3.1. Vybudovat v centru obce reprezentativní odpočinkové a společenské místo – PARK (20,0 mil. Kč)

·         3.3. Revitalizovat veřejná prostranství v místních částech,

Z výše uvedených důvodů je obec hodnocena známkou – velmi dobře. Samozřejmě, věci se dají dělat vždy lépe, ale v tomto případě si takové ohodnocení určitě zaslouží.

„Neříkejte mi, jaké jsou vaše priority. Ukažte mi, kde utrácíte vaše  finance, a já vám hned řeknu, jaké jsou." (James W. Frick, citace z evropské metodiky SUMP 2.0.)

Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec nerealizuje žádné kroky ke snížení AID. 

Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Pokud obec velmi aktivně přistupuje k budování bezpečné cyklistické a pěší infrastruktury (viz. aktivita 4.1.), tak už to samo o sobě se jedná o kroky, které směřují ke snížení IAD.

Obec by mohla přemýšlet o využití modernách technologií pří řízení poptávky po dopravě (např. senior taxi, umožnit i obyvatelům bez ŘP či vlastního dopravního prostředku efektivně vyřešit záležitosti v blízkém větším sídle (úřady, doktor, nákup) i účast na večerních kulturních akcích, atd.).

Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Uvažuje o zakoupení elektromobilu z dotačních prostředků.

Oblast 4.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Pokud obec nic nemá, pak není možní ani hodnotit. Pozitivní zprávou je, že obec Uvažuje o zakoupení elektromobilu z dotačních prostředků.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
Oblast 4.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bezpečnost silničního provozu je v obci zásadně ovlivněna délkou obce podél silnici I. třídy. V posledních letech proto bylo vystavěno mnoho chodníků podél této komunikace a nainstalovány měřáky rychlosti. Bezpečnosti významně přispěla stavba cyklostezky do Králík a dobrý stav komunikací. Obec každoročně pořádá osvětovou akci DNY ZEMĚ, kde jsou předávány i informace o správném pohybu na silnicích. 

Oblast 4.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Hodnotitel oceňuje přístup obce k řešení bezpečnosti. Dokladem je aktivní přístup k výstavbě bezpečné pěší a cyklistické infrastruktury (viz. aktivita 4.1.). Rovněž se oceňuje, že ZŠ realizuje své preventivní programy a obec pořádá v rámci dnů země cyklojízdu.


Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno