Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Červená Voda - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Pavel Růžička
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Iveta Nováková Červená Voda
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

3 Udržitelná výroba a spotřeba

Hodnocení oblasti

3.1 Udržitelná spotřeba města

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města
Oblast 3.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec zhruba 5 let disponuje novou kompostárnou a sběrným dvorem s pravidelným provozem. Téma kontejnerů a sběrných hnízd se řeší pravidelně na pracovních skupinách se zástupci místních částí. Svoz zajišťuje společnost Služby obce Červená Voda, kterou 100% vlastní obec. Společnost zajišťuje, mimo běžného svozu, i svoz hnědých popelnic s BIO odpadem. Díky projektu bylo občanům zapůjčeno 300 kompostérů a dalších 300 bude nabízeno. Z projektu budou zakoupeny i štěpkovače. Obec 2 roky provozuje motivační systém sběru plastů v pytlích. každý rok v obci probíhá osvětová akce DNY ZEMĚ, zaměřené na třídění odpadů a dopravní bezpečnost/zdravý pohyb po komunikacích. Obec se zatím blíže nezaměřovala na udržitelné nakupování.

Oblast 3.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Úvodní poznámka: Text sebehodnocení (s výjimkou závěru) patří spíše do oblasti 3.2. V příštím sebehodnocení je potřeba správně zařadit.

Otázku udržitelné spotřeby (zde zejména: zeleného nakupování) obec zatím systematicky neřeší.

Doporučuji zaměřit se na začátku na vybrané skupiny výrobků, které jsou často nakupované a/nebo u kterých není aplikace environmentálních kritérií složitá (např. papír a kancelářské potřeby, čisticí prostředky, elektrospotřebiče, ale třeba i kancelářský nábytek). Jako vodítko lze využít například metodiky MŽP či MPSV nebo kritéria ekoznaček EŠV či EU.

Obec by měla jít svým chováním příkladem občanům.

3.2 Odpadové hospodářství (OH)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Úvodní poznámka: Do této části sebehodnocení patří část textu uvedená u oblasti 3.1. V příštím sebehodnocení je potřeba správně zařadit.

Město kvalitně řeší oblast odpadového hospodářství, které v posledních 5 letech prošlo významným vývojem (sběrný dvůr, kompostárna, svoz bioodpadů, zapůjčení kompostérů, motivační systém na sběr plastů).

Doporučuji se postupně významněji zaměřovat na problematiku předcházení vzniku odpadu – vzdělávání a osvěta (např. obaly, jednorázové výrobky), platba za odpady navázaná na skutečně vyprodukované množství, apod.

3.3 Hospodaření s energií

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec v rámci možností modernizuje své budovy jak zateplováním, tak vhodnou výměnou kotlů. Třetím rokem probíhá rekonstrukce bývalé budovy kina. Ve všech objektech je plynové vytápění. O využití solární energie uvažováno nebylo. Ve škole je zpracováván projekt na rekuperační jednotku.

Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec v rámci svých možností realizuje projekty vedoucí ke snižování spotřeby energie (zateplování, výměny zdrojů), avšak ze sebehodnocení není zřejmá systematičnost tohoto počínání.

3.4 Udržitelná výstavba

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba
Oblast 3.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Budovy obce jsou ve velice dobrém stavu a většinou zateplené, s novými okny. Na budově kina probíhá několikátým rokem projekt rekonstrukce zahrnující i výměnu oken. Všechny byty ve vlastnictví obce prošly rekonstrukcí a jsou zatepleny s novými výplněmi otvorů.

Oblast 3.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Z energetického pohledu jsou budovy obce, včetně bytových, ve velmi dobrém stavu.

Oblast udržitelné výstavby zahrnuje však i jiné než energetické parametry. Pro další směřování proto doporučuji zamýšlet se u investičních akcí nad možnými aspekty materiálového hospodářství či adaptace na změnu klimatu (např. materiály z obnovitelných zdrojů, lokální zdroje, využití recyklátů, využívání šedé a dešťové vody, zelené prvky, apod.).
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

3 Udržitelná výroba a spotřeba

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města
Oblast 3.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec zhruba 5 let disponuje novou kompostárnou a sběrným dvorem s pravidelným provozem. Téma kontejnerů a sběrných hnízd se řeší pravidelně na pracovních skupinách se zástupci místních částí. Svoz zajišťuje společnost Služby obce Červená Voda, kterou 100% vlastní obec. Společnost zajišťuje, mimo běžného svozu, i svoz hnědých popelnic s BIO odpadem. Díky projektu bylo občanům zapůjčeno 300 kompostérů a dalších 300 bude nabízeno. Z projektu budou zakoupeny i štěpkovače. Obec 2 roky provozuje motivační systém sběru plastů v pytlích. každý rok v obci probíhá osvětová akce DNY ZEMĚ, zaměřené na třídění odpadů a dopravní bezpečnost/zdravý pohyb po komunikacích. Obec se zatím blíže nezaměřovala na udržitelné nakupování.

Oblast 3.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Úvodní poznámka: Text sebehodnocení (s výjimkou závěru) patří spíše do oblasti 3.2. V příštím sebehodnocení je potřeba správně zařadit.

Otázku udržitelné spotřeby (zde zejména: zeleného nakupování) obec zatím systematicky neřeší.

Doporučuji zaměřit se na začátku na vybrané skupiny výrobků, které jsou často nakupované a/nebo u kterých není aplikace environmentálních kritérií složitá (např. papír a kancelářské potřeby, čisticí prostředky, elektrospotřebiče, ale třeba i kancelářský nábytek). Jako vodítko lze využít například metodiky MŽP či MPSV nebo kritéria ekoznaček EŠV či EU.

Obec by měla jít svým chováním příkladem občanům.
Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Úvodní poznámka: Do této části sebehodnocení patří část textu uvedená u oblasti 3.1. V příštím sebehodnocení je potřeba správně zařadit.

Město kvalitně řeší oblast odpadového hospodářství, které v posledních 5 letech prošlo významným vývojem (sběrný dvůr, kompostárna, svoz bioodpadů, zapůjčení kompostérů, motivační systém na sběr plastů).

Doporučuji se postupně významněji zaměřovat na problematiku předcházení vzniku odpadu – vzdělávání a osvěta (např. obaly, jednorázové výrobky), platba za odpady navázaná na skutečně vyprodukované množství, apod.
Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec v rámci možností modernizuje své budovy jak zateplováním, tak vhodnou výměnou kotlů. Třetím rokem probíhá rekonstrukce bývalé budovy kina. Ve všech objektech je plynové vytápění. O využití solární energie uvažováno nebylo. Ve škole je zpracováván projekt na rekuperační jednotku.

Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec v rámci svých možností realizuje projekty vedoucí ke snižování spotřeby energie (zateplování, výměny zdrojů), avšak ze sebehodnocení není zřejmá systematičnost tohoto počínání.

Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba
Oblast 3.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Budovy obce jsou ve velice dobrém stavu a většinou zateplené, s novými okny. Na budově kina probíhá několikátým rokem projekt rekonstrukce zahrnující i výměnu oken. Všechny byty ve vlastnictví obce prošly rekonstrukcí a jsou zatepleny s novými výplněmi otvorů.

Oblast 3.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Z energetického pohledu jsou budovy obce, včetně bytových, ve velmi dobrém stavu.

Oblast udržitelné výstavby zahrnuje však i jiné než energetické parametry. Pro další směřování proto doporučuji zamýšlet se u investičních akcí nad možnými aspekty materiálového hospodářství či adaptace na změnu klimatu (např. materiály z obnovitelných zdrojů, lokální zdroje, využití recyklátů, využívání šedé a dešťové vody, zelené prvky, apod.).
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno