Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Bolatice - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Lenka Mařincová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Radim Herudek Bolatice
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

10 Globální odpovědnost

Hodnocení oblasti

10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Obec Bolatice má 4 zahraniční partnerské obce: Linum (Německo), Rudy Wielke (Polsko), Doľany (Slovensko), Nagykovácsi (Maďarsko). Ve spolupráci s těmito obcemi dochází k pravidelnému setkávání, navštěvování a výměně zkušeností a dobré praxe. Partnerské obce spolu již realizovali několik společných přeshraničních projektů volnočasových i kulturních aktivit.
Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Mezinárodní spoluprácí je myšlena orientaci na tzv. rozvojové regiony. Chápu, že je to ve Vašich podmínkách složité, ale pokud by se podařilo navázat i partnerství s obcí z těchto regionů, bylo by to skvělé - např. Bosna a Hercegovina, Srbsko, nebo Ukrajina.
Mohla by to být ta jednodušší, schůdnější a pro obec i zajímavá možnost.


10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Bolatice pravidelně pořádá osvětové akce Den Země a Hodina Země.

Oblast 10.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obě aktivity hodnotím velice kladně, ale i tak bych doporučila např. zorganizovat výstavu, přednášku, pozvat hosta a tematicky zaměřit na malé obce - nebo např. sdílení s jinou obcí.Celkově by to audit v oblasti GO pozvedlo.

10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Bolatice neeviduje žádný příklad dobré praxe v oblasti globální odpovědnosti. 

Oblast 10.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

S hodnocením obce souhlasím. Stejně jako u předchozí otázky - doporučuji se inspirovat a podívat se na příklady dobré praxe u obdobně velké obce a aktivně se zapojit. Pro začátek se může jednat o jednoduché akce/aktivity - viz např. Inspiromat.

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

10 Globální odpovědnost

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ano

Audit byl zpracován dobře a detailně.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Obec Bolatice má 4 zahraniční partnerské obce: Linum (Německo), Rudy Wielke (Polsko), Doľany (Slovensko), Nagykovácsi (Maďarsko). Ve spolupráci s těmito obcemi dochází k pravidelnému setkávání, navštěvování a výměně zkušeností a dobré praxe. Partnerské obce spolu již realizovali několik společných přeshraničních projektů volnočasových i kulturních aktivit.
Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Mezinárodní spoluprácí je myšlena orientaci na tzv. rozvojové regiony. Chápu, že je to ve Vašich podmínkách složité, ale pokud by se podařilo navázat i partnerství s obcí z těchto regionů, bylo by to skvělé - např. Bosna a Hercegovina, Srbsko, nebo Ukrajina.
Mohla by to být ta jednodušší, schůdnější a pro obec i zajímavá možnost.


Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Bolatice pravidelně pořádá osvětové akce Den Země a Hodina Země.

Oblast 10.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obě aktivity hodnotím velice kladně, ale i tak bych doporučila např. zorganizovat výstavu, přednášku, pozvat hosta a tematicky zaměřit na malé obce - nebo např. sdílení s jinou obcí.Celkově by to audit v oblasti GO pozvedlo.

Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Bolatice neeviduje žádný příklad dobré praxe v oblasti globální odpovědnosti. 

Oblast 10.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

S hodnocením obce souhlasím. Stejně jako u předchozí otázky - doporučuji se inspirovat a podívat se na příklady dobré praxe u obdobně velké obce a aktivně se zapojit. Pro začátek se může jednat o jednoduché akce/aktivity - viz např. Inspiromat.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Je vidět, že se obec pomalu snaží v této oblati zorientovat, přesto bych doporučila na ní systemativky pracovat, jelikož obsahuje všechny hlavní indikátory. Pro postup do vyšších kategorií to bude chtít více aktivity a systematičnosti.

Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno