Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Bolatice - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Linda Krajčovič
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Radim Herudek Bolatice
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

8 Kultura a volný čas

Hodnocení oblasti

8.1 Vztah města ke kultuře

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.1 Vztah města ke kultuře
Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Do 90. let v obci zanikla řada místních tradic, svátků a obyčejů. V posledních letech se společenský život v obci výrazně rozšířil. Velkou zásluhu na obnově tradic mají spolky, organizace, základní a mateřská škola, místní firmy, místní nadšenci, a především Obecní úřad Bolatice.

V obci byly obnoveny mj. tyto akce: Novoroční nebo Vánoční koncert v kostele, Obecní ples, Rozloučení s masopustem, Vítání jara, Den země, lidová veselice Stavění a Kácení máje, Slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky, Dožínky, Štrassenfest na Borové, Cesta za pohádkou, výstava zahrádkářů a kutilů, Den strašidel, koncerty dechové hudby atd. 

V obci se každoročně konají také akce vyplývající z členství obce v Národní síti zdravých měst a obcí ČR, tzv. kampaně – Den Země, Dny bez úrazu, Den bez kouření, Evropský týden mobility, Dny zdraví apod.

Oblast 8.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

8.2 Vztah k historickému dědictví

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.2 Vztah k historickému dědictví
Oblast 8.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Bolatice má zájem na zachování kulturního dědictví v podobě památek, tradic a zvyků, které podporuje pravidelně.

Oblast 8.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Podpora činnosti spolků ze strany OÚ je velmi významná, obec přispívá spolkům na činnost mládeže (více jak 1 mil. Kč na rok), plně dotuje činnost některých spolků, umožňuje spolkům za symbolický poplatek nebo bezplatně pořádat kulturní akce pro občany, některým organizacím OÚ hradí i provozní náklady. OÚ přispívá finančně i materiálně spolkům a organizacím na opravy budov či pořádání kulturně - společenských budov atd.

Oblast 8.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

8.4 Atraktivita a vzhled města

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.4 Atraktivita a vzhled města
Oblast 8.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V Bolaticích je postaveno cca 1200 rodinných domů, 12 obytných domů, nákupní středisko TUTY, pošta, zámek, kostel, 4 kaple, komplex budov základní školy a mateřské školy, kulturní dům a kino, zdravotní středisko, dvě hasičské zbrojnice, koupaliště se saunou, fitness centrem a ubytováním. Od roku 2004 je v obci budována průmyslová zóna o celkové rozloze 25 ha, která je již v současné době plně obsazena převážně drobnými investory z obce a blízkého okolí (celkem 22 firem). Dále v obci působí zemědělský podnik Opavice a.s. (obhospodařující v Bolaticích celkem 627 ha zemědělské půdy), 8 soukromých zemědělců (hospodaří na 363,4 ha zemědělské půdy), pekárna, 10 restaurací a hospod, cukrárna, lékárna, 10 soukromých obchodů a řada drobných podnikatelů podnikajících v oblasti autodopravy, opravny aut, květena, zahradnictví, stolařství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra, čalounictví, kovářství, instalatérství, kamenictví, atd. Všichni občané jsou napojeni na veřejný vodovod, plynovod a na veřejnou kanalizaci. Délka místních komunikací je asi 19 km, délka místních chodníků je asi 11 km, plocha veřejného prostranství je 76 000 m2.

Obec Bolatice se snaží nakládat s vlastním majetkem hospodárně a účelně, udržovat jej a případně rozvíjet. K tomuto účelu byl v roce 2019 zpracován pasport obecních budov (viz. příloha). V současné době spravujeme 36 objektů, nejvýznamnější jsou budovy zámku, základní a mateřské školy, kulturní dům, dům obchodu a služeb, turistická základna a další technické budovy jako ČOV, autobusové zastávky, apod.

K údržbě obecních budov je k dispozici zaměstnanec obce, k případným investičním pracím na opravě nebo změně vzhledu bývají využívány vlastní Technické služby, popř. stavební firmy třetích stran. O všechny budovy se snažíme pečovat

Údržbu zeleně v obci zajišťují v současné době 2 pracovníci obce ve spolupráci s Technickými službami (zejména trávníky), konkrétní řešení zeleně, doplnění nebo výsadba je vždy konzultována s odborníkem a následně realizována dobrovolníky v rámci osvětových akcí (Den Země) nebo v případě náročnějších projektů pak externí firmou. K tomuto účelu byl rovněž zpracován pasport zeleně v obci - viz. příloha vpravo.

Oblast 8.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

8 Kultura a volný čas

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.1 Vztah města ke kultuře
Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Do 90. let v obci zanikla řada místních tradic, svátků a obyčejů. V posledních letech se společenský život v obci výrazně rozšířil. Velkou zásluhu na obnově tradic mají spolky, organizace, základní a mateřská škola, místní firmy, místní nadšenci, a především Obecní úřad Bolatice.

V obci byly obnoveny mj. tyto akce: Novoroční nebo Vánoční koncert v kostele, Obecní ples, Rozloučení s masopustem, Vítání jara, Den země, lidová veselice Stavění a Kácení máje, Slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky, Dožínky, Štrassenfest na Borové, Cesta za pohádkou, výstava zahrádkářů a kutilů, Den strašidel, koncerty dechové hudby atd. 

V obci se každoročně konají také akce vyplývající z členství obce v Národní síti zdravých měst a obcí ČR, tzv. kampaně – Den Země, Dny bez úrazu, Den bez kouření, Evropský týden mobility, Dny zdraví apod.

Oblast 8.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
8.2 Vztah k historickému dědictví
Oblast 8.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Bolatice má zájem na zachování kulturního dědictví v podobě památek, tradic a zvyků, které podporuje pravidelně.

Oblast 8.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Podpora činnosti spolků ze strany OÚ je velmi významná, obec přispívá spolkům na činnost mládeže (více jak 1 mil. Kč na rok), plně dotuje činnost některých spolků, umožňuje spolkům za symbolický poplatek nebo bezplatně pořádat kulturní akce pro občany, některým organizacím OÚ hradí i provozní náklady. OÚ přispívá finančně i materiálně spolkům a organizacím na opravy budov či pořádání kulturně - společenských budov atd.

Oblast 8.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
8.4 Atraktivita a vzhled města
Oblast 8.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V Bolaticích je postaveno cca 1200 rodinných domů, 12 obytných domů, nákupní středisko TUTY, pošta, zámek, kostel, 4 kaple, komplex budov základní školy a mateřské školy, kulturní dům a kino, zdravotní středisko, dvě hasičské zbrojnice, koupaliště se saunou, fitness centrem a ubytováním. Od roku 2004 je v obci budována průmyslová zóna o celkové rozloze 25 ha, která je již v současné době plně obsazena převážně drobnými investory z obce a blízkého okolí (celkem 22 firem). Dále v obci působí zemědělský podnik Opavice a.s. (obhospodařující v Bolaticích celkem 627 ha zemědělské půdy), 8 soukromých zemědělců (hospodaří na 363,4 ha zemědělské půdy), pekárna, 10 restaurací a hospod, cukrárna, lékárna, 10 soukromých obchodů a řada drobných podnikatelů podnikajících v oblasti autodopravy, opravny aut, květena, zahradnictví, stolařství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra, čalounictví, kovářství, instalatérství, kamenictví, atd. Všichni občané jsou napojeni na veřejný vodovod, plynovod a na veřejnou kanalizaci. Délka místních komunikací je asi 19 km, délka místních chodníků je asi 11 km, plocha veřejného prostranství je 76 000 m2.

Obec Bolatice se snaží nakládat s vlastním majetkem hospodárně a účelně, udržovat jej a případně rozvíjet. K tomuto účelu byl v roce 2019 zpracován pasport obecních budov (viz. příloha). V současné době spravujeme 36 objektů, nejvýznamnější jsou budovy zámku, základní a mateřské školy, kulturní dům, dům obchodu a služeb, turistická základna a další technické budovy jako ČOV, autobusové zastávky, apod.

K údržbě obecních budov je k dispozici zaměstnanec obce, k případným investičním pracím na opravě nebo změně vzhledu bývají využívány vlastní Technické služby, popř. stavební firmy třetích stran. O všechny budovy se snažíme pečovat

Údržbu zeleně v obci zajišťují v současné době 2 pracovníci obce ve spolupráci s Technickými službami (zejména trávníky), konkrétní řešení zeleně, doplnění nebo výsadba je vždy konzultována s odborníkem a následně realizována dobrovolníky v rámci osvětových akcí (Den Země) nebo v případě náročnějších projektů pak externí firmou. K tomuto účelu byl rovněž zpracován pasport zeleně v obci - viz. příloha vpravo.

Oblast 8.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno