Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Bolatice - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Josef Herink
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Radim Herudek Bolatice
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

7 Vzdělávání a výchova

Hodnocení oblasti

7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem
Oblast 7.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Bolatice vynakládá na podporu vzdělávání v obci značné prostředky i úsilí. Jako zřizovatel ZŠ a MŠ Bolatice vytváří podmínky zajištěním infrastruktury a podmínek vzdělávání, realizuje vlastní projekty spolupráce a zapojení školy do jeho rozvoje, vytváří podmínky pro spolkovou činnost.

Základní škola a Mateřská škola Bolatice je příspěvková organizace zřízená obcí Bolatice, a její součástí je základní škola (2 stupně), mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Základní školu navštěvovalo ve školním roce 2018/2019 cca 445 žáků, mateřskou školu navštěvovalo 164 žáků. Děti mohly ve volném čase navštěvovat 25 kroužků zaměřených na sport i rozvoj vědomostí. Pro veřejnost byly také určené vzdělávací kurzy němčiny a angličtiny. Žáci i pedagogové se pravidelně zapojují do akcí pořádaných OÚ Bolatice (Den Země, Evropský týden mobility) a také se podíleli na přípravě programů pro různé kulturní akce (Vítání dětí, setkání seniorů). Ve škole působí žákovský parlament.


Oblast 7.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje
Oblast 7.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V obci Bolatice nepůsobí žádná nezisková nebo obecně prospěšná organizace. Obec však podporuje organizace tohoto typu, působících v nejbližším okolí. 

Oblast 7.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace
Oblast 7.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Bolatice nedisponujeme žádným vlastním programem vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel v problematice udržitelného rozvoje. Účastí nebo pořádáním jednotlivých aktivit a kampaní, pořádáním vzdělávacích akcí pro veřejnost nebo pro úřad nebo i vedením internetových stránek zdravé obce však přispívá obec Bolatice velkou měrou k naplnění cílů této osvěty a k rozšíření vědomostí veřejnosti k problematice UR.

Oblast 7.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí
Oblast 7.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Celková nabídka volnočasovým aktivit je v obci Bolatice je poměrně široká díky velkému počtu spolků a organizací, které sdružují občany společných zájmů a zajišťují pro ně i pro veřejnost volnočasové aktivity. Stejně tak v obci existuje velmi dobrá nabídka infrastruktury pro volnočasové aktivity (hřiště, sportoviště, klubovny a další prostory pro setkávání).

Obec sama pak zajišťuje řadu aktivit naplňující zdravý životní styl v podobě sportovních nebo volnočasových akcí (Plnění odznaku zdatnosti, turnaje, ...), pořádání vzdělávacích a osvětových akcí a kampaní (Den zdraví, ETM, ...).

Oblast 7.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

7 Vzdělávání a výchova

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem
Oblast 7.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Bolatice vynakládá na podporu vzdělávání v obci značné prostředky i úsilí. Jako zřizovatel ZŠ a MŠ Bolatice vytváří podmínky zajištěním infrastruktury a podmínek vzdělávání, realizuje vlastní projekty spolupráce a zapojení školy do jeho rozvoje, vytváří podmínky pro spolkovou činnost.

Základní škola a Mateřská škola Bolatice je příspěvková organizace zřízená obcí Bolatice, a její součástí je základní škola (2 stupně), mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Základní školu navštěvovalo ve školním roce 2018/2019 cca 445 žáků, mateřskou školu navštěvovalo 164 žáků. Děti mohly ve volném čase navštěvovat 25 kroužků zaměřených na sport i rozvoj vědomostí. Pro veřejnost byly také určené vzdělávací kurzy němčiny a angličtiny. Žáci i pedagogové se pravidelně zapojují do akcí pořádaných OÚ Bolatice (Den Země, Evropský týden mobility) a také se podíleli na přípravě programů pro různé kulturní akce (Vítání dětí, setkání seniorů). Ve škole působí žákovský parlament.


Oblast 7.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje
Oblast 7.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V obci Bolatice nepůsobí žádná nezisková nebo obecně prospěšná organizace. Obec však podporuje organizace tohoto typu, působících v nejbližším okolí. 

Oblast 7.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace
Oblast 7.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Bolatice nedisponujeme žádným vlastním programem vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel v problematice udržitelného rozvoje. Účastí nebo pořádáním jednotlivých aktivit a kampaní, pořádáním vzdělávacích akcí pro veřejnost nebo pro úřad nebo i vedením internetových stránek zdravé obce však přispívá obec Bolatice velkou měrou k naplnění cílů této osvěty a k rozšíření vědomostí veřejnosti k problematice UR.

Oblast 7.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí
Oblast 7.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Celková nabídka volnočasovým aktivit je v obci Bolatice je poměrně široká díky velkému počtu spolků a organizací, které sdružují občany společných zájmů a zajišťují pro ně i pro veřejnost volnočasové aktivity. Stejně tak v obci existuje velmi dobrá nabídka infrastruktury pro volnočasové aktivity (hřiště, sportoviště, klubovny a další prostory pro setkávání).

Obec sama pak zajišťuje řadu aktivit naplňující zdravý životní styl v podobě sportovních nebo volnočasových akcí (Plnění odznaku zdatnosti, turnaje, ...), pořádání vzdělávacích a osvětových akcí a kampaní (Den zdraví, ETM, ...).

Oblast 7.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno