Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Bolatice - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Martin Pělucha
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Radim Herudek Bolatice
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

6 Místní ekonomika a podnikání

Hodnocení oblasti

6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Podpora místních podnikatelů je v obci Bolatice na dobré úrovni, obec vytváří pro podnikatele podmínky k podnikání a do budoucna má připraven potenciál v podobě další rozvojové plochy brownfieldu. Počet podnikatelských subjektů je tak v obci dlouhodobě nadprůměrný a díky tomu je zde i nízká nezaměstnanost.

Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Celkově hodnotím audit pro kategorii C za velmi dobře připravený a zároveň se domnívám, že obec Bolatice má všechny vhodné předpoklady k tomu, aby mohla v tématice 6 Místní ekonomika a podnikání dále pokračovat i do dalších kategorií.

6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Oblast 6.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Bolatice se snaží s podnikateli spolupracovat a komunikovat, provádí pravidelná setkání k získání zpětné vazby.

Oblast 6.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Popis je vyhovující, dílčí doporučení je uvedeno v otázce 6.2.1.

6.3 Udržitelný místní cestovní ruch

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Oblast 6.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Bolatice se soustředí na venkovskou turistiku díky charakteru svých produktů, které může nabídnout. Cílovou skupinou budou zejména rodiny s dětmi, pro které je charakter destinací v obci i okolí nejpříhodnější. Obec Bolatice nemá ambice stát se rekreačním střediskem nebo zajišťovat za každou cenu nějaký vybraný moderní prvek cestovního ruchu. Předpoklad vzniku negativních dopadů cestovního ruchu na životní prostředí v obci a zdraví obyvatel je tak nepravděpodobný.

Oblast 6.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Situace v zajištění udržitelného místního cestovního ruchu je plně v souladu s požadavky dílčích otázek, týkajících se vazby na únosnost území a aktivit obce z hlediska pořádání tradičních akcí. Dílčí poznatky a doporučení jsou uvedeny u jednotlivých otázek. Popis v auditu je však plně postačující pro kategorii C v MA21.

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

6 Místní ekonomika a podnikání

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Podpora místních podnikatelů je v obci Bolatice na dobré úrovni, obec vytváří pro podnikatele podmínky k podnikání a do budoucna má připraven potenciál v podobě další rozvojové plochy brownfieldu. Počet podnikatelských subjektů je tak v obci dlouhodobě nadprůměrný a díky tomu je zde i nízká nezaměstnanost.

Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Celkově hodnotím audit pro kategorii C za velmi dobře připravený a zároveň se domnívám, že obec Bolatice má všechny vhodné předpoklady k tomu, aby mohla v tématice 6 Místní ekonomika a podnikání dále pokračovat i do dalších kategorií.

Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Oblast 6.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Bolatice se snaží s podnikateli spolupracovat a komunikovat, provádí pravidelná setkání k získání zpětné vazby.

Oblast 6.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Popis je vyhovující, dílčí doporučení je uvedeno v otázce 6.2.1.

Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Oblast 6.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Bolatice se soustředí na venkovskou turistiku díky charakteru svých produktů, které může nabídnout. Cílovou skupinou budou zejména rodiny s dětmi, pro které je charakter destinací v obci i okolí nejpříhodnější. Obec Bolatice nemá ambice stát se rekreačním střediskem nebo zajišťovat za každou cenu nějaký vybraný moderní prvek cestovního ruchu. Předpoklad vzniku negativních dopadů cestovního ruchu na životní prostředí v obci a zdraví obyvatel je tak nepravděpodobný.

Oblast 6.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Situace v zajištění udržitelného místního cestovního ruchu je plně v souladu s požadavky dílčích otázek, týkajících se vazby na únosnost území a aktivit obce z hlediska pořádání tradičních akcí. Dílčí poznatky a doporučení jsou uvedeny u jednotlivých otázek. Popis v auditu je však plně postačující pro kategorii C v MA21.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno