Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Bolatice - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Jiří Jedlička
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Radim Herudek Bolatice
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

4 Doprava

Hodnocení oblasti

4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)
Oblast 4.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Podpora pěší a cyklodopravy je v obci Bolatice na dobré úrovni, většina komunikací je opravena s novým povrchem, stejně tak větší část chodníků je po rekonstrukci, opatřena zámkovou dlažbou a značná část splňuje podmínky pro bezbariérové užívání.

Oblast 4.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Tato oblast je pro potřeby auditu dostatečně popsána. Pasport komunikací je předpokládám udělán i v GIS, pro další praktická využití.

4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Bolatice neprovozuje místní hromadnou dopravu a nemůže individuální automobilovou dopravu ovlivnit.

Oblast 4.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec sice neprovozuje MHD, nicméně ovlivňuje napojení veřejnou dopravou na spádové města (Kravaře, Dolní Benešov, Opava, Hlučín, Ostrava). Zde se domnívám, že je napojení na dobré úrovni a je potřeba ho do budoucna udržet.

4.3 Nízkoemisní vozidla

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Bolatice nemá v současné době v majetku žádné nízkoemisní vozidlo.

Oblast 4.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Do budoucna by bylo vhodné uvažovat o pořízení těchto typů vozidel, nejlépe hybridů či čistě elektromobilů, elektrokol. Pro delší cesty CNG vozidel.

4.4 Bezpečnost silničního provozu

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Před obec Bolatice prochází vytížené krajské komunikace III/4671 a III/46824 z Ostravy a Opavy do spádové oblasti Hlučínska a doprava tak představuje významný problém. Bezpečnost dopravy je díky realizovaným opatřením na podstatně lepší úrovni ve srovnání s okolními obcemi, stále je však co zlepšovat. 

Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Považuji tuto oblast za velmi dobře řešenou. Otázkou je železniční přejezd na silnici 4671, zda je dostatečná pouze dopravní značka STOP.

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

4 Doprava

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)
Oblast 4.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Podpora pěší a cyklodopravy je v obci Bolatice na dobré úrovni, většina komunikací je opravena s novým povrchem, stejně tak větší část chodníků je po rekonstrukci, opatřena zámkovou dlažbou a značná část splňuje podmínky pro bezbariérové užívání.

Oblast 4.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Tato oblast je pro potřeby auditu dostatečně popsána. Pasport komunikací je předpokládám udělán i v GIS, pro další praktická využití.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Bolatice neprovozuje místní hromadnou dopravu a nemůže individuální automobilovou dopravu ovlivnit.

Oblast 4.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec sice neprovozuje MHD, nicméně ovlivňuje napojení veřejnou dopravou na spádové města (Kravaře, Dolní Benešov, Opava, Hlučín, Ostrava). Zde se domnívám, že je napojení na dobré úrovni a je potřeba ho do budoucna udržet.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Bolatice nemá v současné době v majetku žádné nízkoemisní vozidlo.

Oblast 4.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Do budoucna by bylo vhodné uvažovat o pořízení těchto typů vozidel, nejlépe hybridů či čistě elektromobilů, elektrokol. Pro delší cesty CNG vozidel.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Před obec Bolatice prochází vytížené krajské komunikace III/4671 a III/46824 z Ostravy a Opavy do spádové oblasti Hlučínska a doprava tak představuje významný problém. Bezpečnost dopravy je díky realizovaným opatřením na podstatně lepší úrovni ve srovnání s okolními obcemi, stále je však co zlepšovat. 

Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Považuji tuto oblast za velmi dobře řešenou. Otázkou je železniční přejezd na silnici 4671, zda je dostatečná pouze dopravní značka STOP.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno