Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Bolatice - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Jiří Pálka
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Radim Herudek Bolatice
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

3 Udržitelná výroba a spotřeba

Hodnocení oblasti

3.1 Udržitelná spotřeba města

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města
Oblast 3.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Bolatice postupuje při nákupech a výběrech zboží i elektropřístrojů zodpovědně, transparentně a vždy s ohledem na udržitelné životní prostředí (používáme recyklovaný papír, energeticky úsporné zářiče, spotřebiče, ..), ale tento postup není dám žádnou schválenou metodikou ani vnitřními předpisy.

Oblast 3.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Doporučuji  zpracovat a následně  projednat a schválit  pravidla pro nakupování  výrobků a služeb pro obec.

3.2 Odpadové hospodářství (OH)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Pravidelný odvoz pevného domovního odpadu zajišťuje v obci firma AVE. Vzhledem k tomu, že obec je celá plynofikována, množství odvážených popelnic výrazně kleslo. Občané navíc třídí domovní odpad - sklo do kontejnerů, plasty do pytlů, kartónové obaly do pytlů, kovy, papír, textil, sklo nebezpečný a velkoobjemový odpad odvážejí do sběrných surovin, zbytky jídel lidé kompostují nebo používají jako krmivo pro slepice.

Staré elektrospotřebiče nebo další velkoobjemový odpad mohou občané odevzdat ve sběrném dvoře, který je v současné době rozšiřován díky dotaci z OPŽP. V prodejnách TUTY a v budově DOS jsou nainstalovány malé kontejnery na baterie a na drobné elektrospotřebiče. Prošlé léky mohou občané odevzdat ve výdejně léků.

V rámci Dne Země bylo ve spolupráci s občany v minulých letech zlikvidováno několik černých skládek.

Oblast 3.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město pracuje s odpady správným způsobem.

3.3 Hospodaření s energií

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec provozuje 4 fotovoltaické elektrárny na obecních budovách (budova ZŠ a MŠ, DOS, ČOV, Kulturní dům).

I někteří občané využívají jako zdroj energie sluneční energie, obec se snaží hledat úspory energií používáním „šetrných“ žárovek a zářivek především v provozních budovách v majetku obce, ale také u veřejného osvětlení. Obec pravidelně pořádá veřejné besedy k problematice alternativních zdrojů vytápění pro občany i firmy v obci.

Většina obecních budov je zateplená a další budovy se připravují k zateplení. Obec poskytuje občanům nízko úročné půjčky na zateplení domů, výměnu oken, ekologické kotle.

Obec má objednaný audit veřejného osvětlení, které by se mělo modernizovat, zlepšit svítivost a snížit náklady za elektrickou energii. 

Oblast 3.3
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec využívá energii ze 4 fotovoltaických zdrojů na svých budovách pro vlastní spotřebu. Pomáhá občanům v budování OZE. Dochází k zateplování budov v celé obci. Je ujevné, že je nastaven trend na úspory všech energií.

3.4 Udržitelná výstavba

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba
Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Z celkového počtu 24 obecních budov bylo již na větší polovině realizována opatření k úspoře energií. U některých objektů nejsou pak tyto opatření ani plánována, protože z charakteru využití nebudou mít efekt.

Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Více než polovina budov města je zateplena.  U ostatních se  řeší poměr nákladů a přínosů úspor tak, aby to bylo  finančně přínosné. Obec napomáhá občanům při zateplování budov a to je jistě správný trend.

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

3 Udržitelná výroba a spotřeba

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města
Oblast 3.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Bolatice postupuje při nákupech a výběrech zboží i elektropřístrojů zodpovědně, transparentně a vždy s ohledem na udržitelné životní prostředí (používáme recyklovaný papír, energeticky úsporné zářiče, spotřebiče, ..), ale tento postup není dám žádnou schválenou metodikou ani vnitřními předpisy.

Oblast 3.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Doporučuji  zpracovat a následně  projednat a schválit  pravidla pro nakupování  výrobků a služeb pro obec.

Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Pravidelný odvoz pevného domovního odpadu zajišťuje v obci firma AVE. Vzhledem k tomu, že obec je celá plynofikována, množství odvážených popelnic výrazně kleslo. Občané navíc třídí domovní odpad - sklo do kontejnerů, plasty do pytlů, kartónové obaly do pytlů, kovy, papír, textil, sklo nebezpečný a velkoobjemový odpad odvážejí do sběrných surovin, zbytky jídel lidé kompostují nebo používají jako krmivo pro slepice.

Staré elektrospotřebiče nebo další velkoobjemový odpad mohou občané odevzdat ve sběrném dvoře, který je v současné době rozšiřován díky dotaci z OPŽP. V prodejnách TUTY a v budově DOS jsou nainstalovány malé kontejnery na baterie a na drobné elektrospotřebiče. Prošlé léky mohou občané odevzdat ve výdejně léků.

V rámci Dne Země bylo ve spolupráci s občany v minulých letech zlikvidováno několik černých skládek.

Oblast 3.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město pracuje s odpady správným způsobem.

Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec provozuje 4 fotovoltaické elektrárny na obecních budovách (budova ZŠ a MŠ, DOS, ČOV, Kulturní dům).

I někteří občané využívají jako zdroj energie sluneční energie, obec se snaží hledat úspory energií používáním „šetrných“ žárovek a zářivek především v provozních budovách v majetku obce, ale také u veřejného osvětlení. Obec pravidelně pořádá veřejné besedy k problematice alternativních zdrojů vytápění pro občany i firmy v obci.

Většina obecních budov je zateplená a další budovy se připravují k zateplení. Obec poskytuje občanům nízko úročné půjčky na zateplení domů, výměnu oken, ekologické kotle.

Obec má objednaný audit veřejného osvětlení, které by se mělo modernizovat, zlepšit svítivost a snížit náklady za elektrickou energii. 

Oblast 3.3
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec využívá energii ze 4 fotovoltaických zdrojů na svých budovách pro vlastní spotřebu. Pomáhá občanům v budování OZE. Dochází k zateplování budov v celé obci. Je ujevné, že je nastaven trend na úspory všech energií.

Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba
Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Z celkového počtu 24 obecních budov bylo již na větší polovině realizována opatření k úspoře energií. U některých objektů nejsou pak tyto opatření ani plánována, protože z charakteru využití nebudou mít efekt.

Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Více než polovina budov města je zateplena.  U ostatních se  řeší poměr nákladů a přínosů úspor tak, aby to bylo  finančně přínosné. Obec napomáhá občanům při zateplování budov a to je jistě správný trend.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno