Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Bolatice - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Pavel Kajml
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Radim Herudek Bolatice
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

1A Správa věcí veřejných

Hodnocení oblasti

1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Plánování v moderním pojetí probíhá v obci již od roku 1997, kdy byl založen spolek pro obnovu venkova. Následným procesem došla obec až k plánování strategickému od roku 2007, kdy zpracovala ve spolupráci s veřejností i odborníky svůj první Strategický plán rozvoje obce Bolatice a formulovala cíle rozvoje obce a cesty k jejich dosažení až do roku 2022. Vytváří širší koncepční rámec vývoje obce a svým dlouhodobým zaměřením by měl zachovat kontinuitu rozvoje obce bez ohledu na to, jaké bude politické složení na radnici.

Oblast 1.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Bolatice se snaží svou činnost vykonávat efektivně a účelně na základě svých strategických a rozvojových dokumentů ve spolupráci s veřejností.

Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Bolatice již od počátku strategického plánování spolupracuje s veřejností, odborníky i podnikateli. Všechny skupiny obyvatel byly přítomny ve fázi vzniku Strategického plánu rozvoje obce Bolatice a jsou také přítomny při aktuálních projednáváních a hledáních řešení problémů, následně jsou veřejně prezentovány výstupy jednání a řešení celou řadou komunikačních kanálů. 


Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Oblast 1.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Bolatice realizuje vlastní dotazníkové šetření ke zjištění spokojenosti obyvatel v oblastech běžného života. Výsledky těchto šetření jsou předmětem jednání Rady a Zastupitelstva obce, které následně rozhoduje o návrhu případných opatření.

Oblast 1.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

1A Správa věcí veřejných

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Plánování v moderním pojetí probíhá v obci již od roku 1997, kdy byl založen spolek pro obnovu venkova. Následným procesem došla obec až k plánování strategickému od roku 2007, kdy zpracovala ve spolupráci s veřejností i odborníky svůj první Strategický plán rozvoje obce Bolatice a formulovala cíle rozvoje obce a cesty k jejich dosažení až do roku 2022. Vytváří širší koncepční rámec vývoje obce a svým dlouhodobým zaměřením by měl zachovat kontinuitu rozvoje obce bez ohledu na to, jaké bude politické složení na radnici.

Oblast 1.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Bolatice se snaží svou činnost vykonávat efektivně a účelně na základě svých strategických a rozvojových dokumentů ve spolupráci s veřejností.

Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Bolatice již od počátku strategického plánování spolupracuje s veřejností, odborníky i podnikateli. Všechny skupiny obyvatel byly přítomny ve fázi vzniku Strategického plánu rozvoje obce Bolatice a jsou také přítomny při aktuálních projednáváních a hledáních řešení problémů, následně jsou veřejně prezentovány výstupy jednání a řešení celou řadou komunikačních kanálů. 


Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Oblast 1.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Bolatice realizuje vlastní dotazníkové šetření ke zjištění spokojenosti obyvatel v oblastech běžného života. Výsledky těchto šetření jsou předmětem jednání Rady a Zastupitelstva obce, které následně rozhoduje o návrhu případných opatření.

Oblast 1.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno