Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Křižánky - 2020

Kategorie : A
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Viktor Květoň
Konzultant Jan Přikryl
Martin Pělucha
Koordinátor Jan Sedláček Křižánky

OPONENTURA

6 Místní ekonomika a podnikání

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit byl již v počáteční fázi poměrně přehledný. Následný rozhovor a úpravy významně přispěly k objasnění a doplnění dílčích nejasných bodů.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Ano, audit považuji za kompletní.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Pozitiva:

Pořádání Farmářských trhů

Využití obecních budov k podnikání:

Obecní ubytování

Obecní kavárna

Prodejna smíšeného zboží

Kadeřnictví

Ordinace obvodního lékaře

Vzdělávací centrum

Snažíme se poskytnout mladým středoškolákům či vysokoškolákům možnost získat odbornou praxi nebo první zaměstnání přímo v Křižánkách.

Pravidelně zaměstnáváme dlouhodobě nezaměstnané občany obce v rámci tzv. VPP 

Snažíme se podpořit vznik pracovních pozic prostřednictvím různých grantových programů

Zavedli jsme funkční systém místní měny


Negativa:

Malý počet  kvalifikovaných pracovních míst v obci

Malý počet místních podnikatelů

Malé množství služeb v obci

Malý počet drobných zemědělců


Doplnění odpovědí na otázky auditora:

V posledních tří letech se nepodařilo zajistit pracovní pozici pro absolventa, kromě jedné krátkodobé pozice v rámci praxe absolventa. Dvě pozice pro absolventy na jeden rok se podařilo zajistit před pěti roky.

V rámci VPP se daří zaměstnávat  3 - 6 občanů obce, kteří nejsou uplatnitelní na trhu práce. 

V rámci grantových projektů za poslední tři roky se podařilo zajistiti dva zaměstnance na HPP. Bohužel po ukončení projektu jsme je nedokázali udržet a jejich pracovní poměr byl ukončen.    

Oblast 6.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Velmi oceňuji rozpracování u této oblasti, ale rád bych Vás požádal o mírné zpřesnění některých informací. Jedná se o následující:

"Snažíme se poskytnout mladým středoškolákům či vysokoškolákům možnost získat odbornou praxi nebo první zaměstnání přímo v Křižánkách" - lze specifikovat - kolika absolventům se již takto podařilo za poslední 1-3roky pomoci?

Pravidelně zaměstnáváme dlouhodobě nezaměstnané občany obce v rámci tzv. VPP - lze to kvantifikovat? Kolika občanům byla takto zprostředkována práce? (za vybrané období)

Snažíme se podpořit vznik pracovních pozic prostřednictvím různých grantových programů - lze to kvantifikovat? Kolik pracovních pozic bylo takto podpořeno?


Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Oblast 6.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Zajišťujeme vydávání lokální měny, kterou přijímají místní podnikatelé.

Vydáváme katalog podniků, které přijímají lokální měnu.

Oblast 6.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Vzhledem k populační velikosti obce považuji aktivity v oblasti podpory místních podniků za dobré a je vidět aktivita a entuziazmus lokálních aktérů. Nemám výhrad.

Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Oblast 6.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Cestovní ruch v obci je velký problém a zároveň i velká příležitost. Zatím přímo nedokážeme využit potenciál obce v této oblasti tak, aby se stala dominantním rozvojovým faktorem. Hlavním negativním prvkem je obrovská sezónnost a závislost na aktuálním počasí, případně na dalších faktorech. Rozložení turistické sezóny i mimo letní měsíce a část zimy okolo konce roku se zdá hlavním a těžko řešitelným problémem pro budoucnost. Na druhou stranu obrovský nápor návštěvníků ve vrcholech letní sezóny zcela převyšuje kapacitní možnosti obce.   Obec se snaží i v této věci zajišťovat atraktivitu místa. Ať již budováním naučných stezek, pořádáním akcí, vlastním podnikáním či úpravou veřejných prostranství. 


Odpověď na otázku auditora:

Jediným zdrojem pro určení počtu návštěvníků využívající některé ubytovací zařízení je inkaso poplatku z ubytovací kapacity. Bohužel, nemusí vždy odpovídat skutečnosti. V roce 2019 dosáhla vybraná částka hodnoty - 95737. V roce 2018 - 53060 Kč. A v roce 2017 - 57 595,- Kč. Navýšení v roce 2019 si lze vysvětlit jednak rozjezdem nového ubytovacího zařízení a opožděnou platbou některých zařízení za rok 2018 v lednu 2019. 


Obec v oblasti cestovního ruchu má značně omezené možnosti a to i z ohledem na nepříliš pozitivní pohled občanů na tuto oblast. Přesto máme podaný projekt na vybudování návštěvnického centra.   


Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Z mého pohledu je vidět vysoká angažovanost představitelů obce v oblasti udržení cestovního ruchu. Velmi oceňuji. Mám spíše dílčí komentář. Bylo by možné doplnit informace o počtu návštěvníků (event. ubytovaných návštěvníků, případně míru obsazenosti ubytovacích zařízení). Tím by bylo možné poukázat a podpořit "problémy" se sezónností apod. Současně by bylo vhodné doplnit stručné úvahy o plánovaných aktivitách v oblasti cestovního ruchu.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Obec Křižánky je vzhledem ke své populační velikosti a geografické poloze velmi aktivní obcí, která disponuje řadou zajímavých a neotřelých nástrojů v oblasti podpory podnikání a lokální ekonomiky. I přesto existují slabší místa, která byla diskutována v rámci rozhovoru s panem starostou, na která bude v dalších letech zaměřena pozornost.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Obec Křižánky činí řadu pozitivních kroků týkajících se problematiky rozvoje místní ekonomiky, podnikání a zaměstnanosti. Dle poskytnutých podkladů v auditu lze obec v této sekci hodnotit na úrovni A s tím, že i zástupci obce si plně uvědomují oblasti/témata, kterým bude nezbytné věnovat pozornost v dalším období (např. cestovní ruch aj.) Podle názoru auditora a dalších konzultantů v této sekci se nejedná o zásadní problémy, které by měly bránit udělení kategorie A v MA21. Vzhledem k populační velikosti obce i geografické poloze jsou aktivity této malé obce v oblasti podpory podnikání a lokální ekonomiky opravdu značné.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

6 Místní ekonomika a podnikání

Hodnocení oblasti

6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Pozitiva:

Pořádání Farmářských trhů

Využití obecních budov k podnikání:

Obecní ubytování

Obecní kavárna

Prodejna smíšeného zboží

Kadeřnictví

Ordinace obvodního lékaře

Vzdělávací centrum

Snažíme se poskytnout mladým středoškolákům či vysokoškolákům možnost získat odbornou praxi nebo první zaměstnání přímo v Křižánkách.

Pravidelně zaměstnáváme dlouhodobě nezaměstnané občany obce v rámci tzv. VPP 

Snažíme se podpořit vznik pracovních pozic prostřednictvím různých grantových programů

Zavedli jsme funkční systém místní měny


Negativa:

Malý počet  kvalifikovaných pracovních míst v obci

Malý počet místních podnikatelů

Malé množství služeb v obci

Malý počet drobných zemědělců


Doplnění odpovědí na otázky auditora:

V posledních tří letech se nepodařilo zajistit pracovní pozici pro absolventa, kromě jedné krátkodobé pozice v rámci praxe absolventa. Dvě pozice pro absolventy na jeden rok se podařilo zajistit před pěti roky.

V rámci VPP se daří zaměstnávat  3 - 6 občanů obce, kteří nejsou uplatnitelní na trhu práce. 

V rámci grantových projektů za poslední tři roky se podařilo zajistiti dva zaměstnance na HPP. Bohužel po ukončení projektu jsme je nedokázali udržet a jejich pracovní poměr byl ukončen.    

Oblast 6.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Velmi oceňuji rozpracování u této oblasti, ale rád bych Vás požádal o mírné zpřesnění některých informací. Jedná se o následující:

"Snažíme se poskytnout mladým středoškolákům či vysokoškolákům možnost získat odbornou praxi nebo první zaměstnání přímo v Křižánkách" - lze specifikovat - kolika absolventům se již takto podařilo za poslední 1-3roky pomoci?

Pravidelně zaměstnáváme dlouhodobě nezaměstnané občany obce v rámci tzv. VPP - lze to kvantifikovat? Kolika občanům byla takto zprostředkována práce? (za vybrané období)

Snažíme se podpořit vznik pracovních pozic prostřednictvím různých grantových programů - lze to kvantifikovat? Kolik pracovních pozic bylo takto podpořeno?


6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Oblast 6.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Zajišťujeme vydávání lokální měny, kterou přijímají místní podnikatelé.

Vydáváme katalog podniků, které přijímají lokální měnu.

Oblast 6.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Vzhledem k populační velikosti obce považuji aktivity v oblasti podpory místních podniků za dobré a je vidět aktivita a entuziazmus lokálních aktérů. Nemám výhrad.

6.3 Udržitelný místní cestovní ruch

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Oblast 6.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Cestovní ruch v obci je velký problém a zároveň i velká příležitost. Zatím přímo nedokážeme využit potenciál obce v této oblasti tak, aby se stala dominantním rozvojovým faktorem. Hlavním negativním prvkem je obrovská sezónnost a závislost na aktuálním počasí, případně na dalších faktorech. Rozložení turistické sezóny i mimo letní měsíce a část zimy okolo konce roku se zdá hlavním a těžko řešitelným problémem pro budoucnost. Na druhou stranu obrovský nápor návštěvníků ve vrcholech letní sezóny zcela převyšuje kapacitní možnosti obce.   Obec se snaží i v této věci zajišťovat atraktivitu místa. Ať již budováním naučných stezek, pořádáním akcí, vlastním podnikáním či úpravou veřejných prostranství. 


Odpověď na otázku auditora:

Jediným zdrojem pro určení počtu návštěvníků využívající některé ubytovací zařízení je inkaso poplatku z ubytovací kapacity. Bohužel, nemusí vždy odpovídat skutečnosti. V roce 2019 dosáhla vybraná částka hodnoty - 95737. V roce 2018 - 53060 Kč. A v roce 2017 - 57 595,- Kč. Navýšení v roce 2019 si lze vysvětlit jednak rozjezdem nového ubytovacího zařízení a opožděnou platbou některých zařízení za rok 2018 v lednu 2019. 


Obec v oblasti cestovního ruchu má značně omezené možnosti a to i z ohledem na nepříliš pozitivní pohled občanů na tuto oblast. Přesto máme podaný projekt na vybudování návštěvnického centra.   


Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Z mého pohledu je vidět vysoká angažovanost představitelů obce v oblasti udržení cestovního ruchu. Velmi oceňuji. Mám spíše dílčí komentář. Bylo by možné doplnit informace o počtu návštěvníků (event. ubytovaných návštěvníků, případně míru obsazenosti ubytovacích zařízení). Tím by bylo možné poukázat a podpořit "problémy" se sezónností apod. Současně by bylo vhodné doplnit stručné úvahy o plánovaných aktivitách v oblasti cestovního ruchu.