Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Bory - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Hana Brůhová-Foltýnová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Mária Necidová Bory
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

4 Doprava

Hodnocení oblasti

4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)
Oblast 4.1
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Délka chodníků kolem silnice 3 tř. je 670 m z toho 50% jsou bezbariérové. Chybí přechody pro chodce na této silnici pro bezpečný přechod na místní komunikaci. Komunikace v obci se využívají jako cyklotrasy. Opravy autobusových zastávek probíhají průběžně dle možností rozpočtu obce.

Oblast 4.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Situace v obci je uspokojivá, především díky v nedávných letech realizovaným krokům a konkrétním dalším plánům v oblasti pěší a veřejné dopravy: v roce 2018 bylo zřízena dvě nová autobusová stání pro dojíždějící děti do základní a mateřské školy, v roce 2017 proběhla oprava autobusových zastávek a jejich napojení na chodníky a v neposlední řadě se plánuje výstavba dalších chodníků. Stále však chybí přibližně 4/5 z předpokládané délky chodníků podél silnice 3. třídy, přičemž bezbariérové chodníky tvoří 50 % délky stávajících chodníků. Co se týče cyklistické dopravy, na silnicích v obci nejsou samostatně vyčleněné trasy pro cyklisty, Bory jsou však napojeny na Mlynářskou stezku a cyklotrasu č. 5240. 

4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec se snaží zkvalitňovat základní služby obyvatelům a tak předejít individuální dopravě do větších měst.

Oblast 4.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec se snaží zajistit základní služby, které snižují nutnost dojíždění a závislost na IAD. Obec Bory myslí na bezpečný pohyb dětí po obci a docházku dětí do školy pěšky. Nová opatření a doporučení na snižování nutnosti používat IAD jistě vzejdou z plánovaného Plánu mobility.  Z tohoto důvodu považuji situaci v oblasti snižování nutnosti používat IAD a podpoře alternativních druhů dopravy v obci za dobrou. 

4.3 Nízkoemisní vozidla

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec nedisponuje tímto typem vozidel

Oblast 4.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Doporučuji se této oblasti věnovat v plánovaném Plánu mobility, i s ohledem na rozvoj elektromobility (zvl. elektrokol) a v rámci vozového parku obce.  

4.4 Bezpečnost silničního provozu

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Situace v oblasti bezpečnosti silničního provozu v obci je uspokojivá. Obec Bory se snaží řešit problémová nehodová místa a v rámci studie na rozšiřování chodníků plánuje také přechody pro chodce. Obec zajistila 3 dopravní zrcadla pro bezpečnou dopravu v nepřehledných úsecích komunikace na polní cestě směrem k Těšíkovu rybníku v roce 2019.  

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

4 Doprava

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)
Oblast 4.1
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Délka chodníků kolem silnice 3 tř. je 670 m z toho 50% jsou bezbariérové. Chybí přechody pro chodce na této silnici pro bezpečný přechod na místní komunikaci. Komunikace v obci se využívají jako cyklotrasy. Opravy autobusových zastávek probíhají průběžně dle možností rozpočtu obce.

Oblast 4.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Situace v obci je uspokojivá, především díky v nedávných letech realizovaným krokům a konkrétním dalším plánům v oblasti pěší a veřejné dopravy: v roce 2018 bylo zřízena dvě nová autobusová stání pro dojíždějící děti do základní a mateřské školy, v roce 2017 proběhla oprava autobusových zastávek a jejich napojení na chodníky a v neposlední řadě se plánuje výstavba dalších chodníků. Stále však chybí přibližně 4/5 z předpokládané délky chodníků podél silnice 3. třídy, přičemž bezbariérové chodníky tvoří 50 % délky stávajících chodníků. Co se týče cyklistické dopravy, na silnicích v obci nejsou samostatně vyčleněné trasy pro cyklisty, Bory jsou však napojeny na Mlynářskou stezku a cyklotrasu č. 5240. 

Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec se snaží zkvalitňovat základní služby obyvatelům a tak předejít individuální dopravě do větších měst.

Oblast 4.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec se snaží zajistit základní služby, které snižují nutnost dojíždění a závislost na IAD. Obec Bory myslí na bezpečný pohyb dětí po obci a docházku dětí do školy pěšky. Nová opatření a doporučení na snižování nutnosti používat IAD jistě vzejdou z plánovaného Plánu mobility.  Z tohoto důvodu považuji situaci v oblasti snižování nutnosti používat IAD a podpoře alternativních druhů dopravy v obci za dobrou. 

Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec nedisponuje tímto typem vozidel

Oblast 4.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Doporučuji se této oblasti věnovat v plánovaném Plánu mobility, i s ohledem na rozvoj elektromobility (zvl. elektrokol) a v rámci vozového parku obce.  

Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Situace v oblasti bezpečnosti silničního provozu v obci je uspokojivá. Obec Bory se snaží řešit problémová nehodová místa a v rámci studie na rozšiřování chodníků plánuje také přechody pro chodce. Obec zajistila 3 dopravní zrcadla pro bezpečnou dopravu v nepřehledných úsecích komunikace na polní cestě směrem k Těšíkovu rybníku v roce 2019.  

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno